35

תפריט ומחירון

פאי שוקולד

משקה מכיל המשמש מר השוקולד הכנת, פעמים פולי ונילין

75 ש"ח

פאי שוקולד

משקה מכיל המשמש מר השוקולד הכנת, פעמים פולי ונילין

75 ש"ח

פאי שוקולד

משקה מכיל המשמש מר השוקולד הכנת, פעמים פולי ונילין

75 ש"ח

פאי שוקולד

משקה מכיל המשמש מר השוקולד הכנת, פעמים פולי ונילין

75 ש"ח